Reviewers of Articles

Reviewers of articles from C of the annual volume of Język Polski (2020)

 • Jan Adamowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Batko-Tokarz, Uniwersytet Jagielloński
 • Urszula Bijak, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Jerzy Biniewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Ireneusz Bobrowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Irena Bogoczová, Ostravská Univerzita
 • Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
 • Agnieszka Choduń, Uniwersytet Szczeciński
 • Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Derwojedowa, Uniwersytet Warszawski
 • Izabela Domaciuk-Czarny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Grzegorz Drożdż, Uniwersytet Śląski
 • Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
 • Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Adam Fałowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski
 • Adam Głaz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Włodzimierz Gruszczyński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Ewa Jędrzejko, Uniwersytet Śląski
 • Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
 • Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Danuta Kowalska, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Kozłowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Beata Kuryłowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Izabela Łuc, Uniwersytet Śląski
 • Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański
 • Agnieszka Małocha-Krupa, Uniwersytet Wrocławski
 • Marzena Marczewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Jolanta Migdał, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Małgorzata Nowak-Barcińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Edyta Pałuszyńska, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Pastuch, Uniwersytet Śląski
 • Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Tadeusz Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski
 • Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
 • Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zygmunt Saloni, Uniwersytet Warszawski
 • Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN
 • Adrianna Seniów, Uniwersytet Szczeciński
 • Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski
 • Agnieszka Słoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Magdalena Steciąg, Uniwersytet Zielonogórski
 • Wiesław Tomasz Stefańczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
 • Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
 • Izabela Winiarska-Górska, Uniwersytet Warszawski
 • Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
 • Violetta Wróblewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski


Reviewers of articles from XCIX of the annual volume of Język Polski (2019)

 • Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Badyda, Uniwersytet Gdański
 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Bogusław Bierwiaczonek, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Anna Bochnakowa, Uniwersytet Jagielloński
 • Igor Borkowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
 • Karolina Byczewska-Konieczny, Uniwersytet Jagielloński
 • Bożena Cetnarowska, Uniwersytet Śląski
 • Katarzyna Czarnecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
 • Łukasz Grabowski, Uniwersytet Opolski
 • Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grażyna Habrajska, Uniwersytet Łódzki
 • Axel Holvoet, Uniwersytet Warszawski
 • Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
 • Henryk Kardela, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Helena Karlíková, Ústav pro jazyk český AV ČR
 • Marek Kochan, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ľubor Králik, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
 • Piotr Lewiński, Uniwersytet Wrocławski
 • Agnieszka Małocha-Krupa, Uniwersytet Wrocławski
 • Marzena Marczewska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Marta Marecka, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski
 • Norbert Ostrowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Adam Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Halina Pelc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teresa Pluskota, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 • Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Rudnicka, Uniwersytet Warszawski
 • Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Marek Ruszkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Katarzyna Sarek, Uniwersytet Jagielloński
 • Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
 • Mirosława Siuciak, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Katarzyna Skowronek, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wojciech Smoczyński, Uniwersytet Jagielloński
 • Joanna Szadura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
 • Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Joanna Szerszunowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Leszek Szymański, Uniwersytet Zielonogórski
 • Sławomir Śniatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Anna Wojciechowska, Uniwersytet Zielonogórski
 • Tomasz Woźniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Li Yinan, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych
 • Magdalena Zawisławska, Uniwersytet Warszawski
 • Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN


Reviewers of articles from XCVIII of the annual volume of Język Polski (2018)

 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Biniewicz, Uniwersytet Wrocławski
 • Maria Biolik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Paulina Bounds, Tennessee Technological University
 • Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
 • Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Magdalena Derwojedowa, Uniwersytet Warszawski
 • Jerzy Duma, Instytut Slawistyki PAN
 • Bogusław Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Włodzimierz Gruszczyński, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński
 • Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
 • Iwona Kaproń-Charzyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • Iwona Kosek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Ľubor Králik, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
 • Helena Krasowska, Instytut Slawistyki PAN
 • Emilia Kubicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • Elżbieta Laskowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Jarosław Liberek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
 • Piotr Mamet, Politechnika Śląska.
 • Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Mika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Młynarczyk, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Aleksandra Niewiara, Uniwersytet Śląski
 • Maciej Ogrodniczuk, Instytut Podstaw Informatyki PAN
 • Norbert Ostrowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Pajdzińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Maria Peisert, Uniwersytet Wrocławski
 • Halina Pelc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dorota Piekarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Mira Podhajecka, Uniwersytet Opolski
 • Małgorzata Rocławska-Daniluk, Uniwersytet Gdański
 • Marek Ruszkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN
 • Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mirosław Skarżyński, Uniwersytet Jagielloński
 • Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Irena Szczepankowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Michał Szczyszek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Grzegorz Szpila, Uniwersytet Jagielloński
 • Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
 • Alicja Witalisz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
 • Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Woźniak, Uniwersytet Łódzki
 • Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski
 • Magdalena Zawisławska, Uniwersytet Warszawski
 • Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Urszula Żydek-Bednarczuk, Uniwersytet Śląski


Reviewers of articles from XCVII of the annual volume of Język Polski (2017)

 • Zofia Abramowicz, Uniwersytet w Białymstoku
 • Elżbieta Awramiuk, Uniwersytet w Białymstoku
 • Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński
 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Marlena Bartczak, Uniwersytet Warszawski
 • Monika Bielińska, Uniwersytet Śląski
 • Anna Bondaruk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski
 • Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
 • Magdalena Czachorowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Jerzy Duma, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
 • Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski
 • Jarosław Liberek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Dorota Kozaryn, Uniwersytet Szczeciński
 • Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • Magdalena Lipińska, Uniwersytet Łódzki
 • Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
 • Jolanta Migdał, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Mirosława Mycawka, Uniwersytet Jagielloński
 • Alicja Nowakowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Maria Peisert, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Ruszkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Agata Savary, Universite Francois Rabelais de Tours
 • Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Adam Siwiec, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski
 • Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
 • Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Krzysztof Tomasz Witczak, Uniwersytet Łódzki
 • Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
 • Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski


Reviewers of articles from XCVI of the annual volume of Język Polski (2016)

 • Jolanta Antas, Uniwersytet Jagielloński
 • Nikołaj Antropow, Narodowa Akademia Nauk Białorusi
 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Nina Barszczewska, Uniwersytet Warszawski
 • Monika Bielińska, Uniwersytet Śląski
 • Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski
 • Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski
 • Piotr Fliciński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
 • Małgorzata Kita, Uniwersytet Śląski
 • Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
 • Helena Krasowska, Instytut Slawistyki PAN
 • Zdzisława Krążyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
 • Piotra Łobacz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Opolski
 • Maciej Mączyński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Jolanta Migdał, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Jan Miodek, Uniwersytet Wrocławski
 • Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Tomasz Nowak, Uniwersytet Śląski
 • Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Halina Pelc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński
 • Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 • Artur Rejter, Uniwersytet Śląski
 • Elżbieta Rudnicka-Fira, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Marek Ruszkowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Mariusz Rutkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Małgorzata Rybka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN
 • Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Joanna Sobczykowa, Uniwersytet Śląski
 • Roman Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Marek Stachowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Krystyna Szcześniak, Uniwersytet Gdański
 • Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Uniwersytet Łódzki
 • Małgorzata Święcicka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
 • Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
 • Włodzimierz Wysoczański, Uniwersytet Wrocławski
 • Anna Zielińska, Instytut Slawistyki PAN
 • Rafał Zimny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Reviewers of articles from XCV of the annual volume of Język Polski (2015)

 • Zbigniew Babik, Uniwersytet Jagielloński
 • Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
 • Ireneusz Bobrowski, Uniwersytet Jagielloński
 • Wiesław Boryś, Instytut Slawistyki PAN
 • Władysława Bryła, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Iwona Burkacka, Uniwersytet Warszawski
 • Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski
 • Marek Cybulski, Uniwersytet Łódzki
 • Bogusław Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Stanisław Gajda, Uniwersytet Opolski
 • Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Wojciech Kajtoch, Uniwersytet Jagielloński
 • Irena Kamińska-Szmaj, Uniwersytet Wrocławski
 • Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
 • Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski
 • Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Lewicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Marek Łaziński, Uniwersytet Warszawski
 • Piotra Łobacz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Mika, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku
 • Norbert Ostrowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Tadeusz Piotrowski, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
 • Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 • Irena Sarnowska-Giefing, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Zofia Sawaniewska-Mochowa, Instytut Slawistyki PAN
 • Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN
 • Mirosław Skarżyński, Uniwersytet Jagielloński
 • Ewa Sławkowa, Uniwersytet Śląski
 • Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Piotr Stalmaszczyk, Uniwersytet Łódzki
 • Bogdan Walczak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
 • Piotr Wojdak, Uniwersytet Szczeciński
 • Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Ewa Wolnicz-Pawłowska, Uniwersytet Warszawski
 • Bogusław Wyderka, Uniwersytet Opolski
 • Tadeusz Zgółka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Jadwiga Zieniukowa, Instytut Slawistyki PAN


Reviewers of articles from XCIV of the annual volume of Język Polski (2014)

 • Jolanta Antas
 • Zbigniew Babik
 • Jerzy Biniewicz
 • Marek Cybulski
 • Anna Dąbrowska
 • Adam Fałowski
 • Barbara Greszczuk
 • Maciej Grochowski
 • Mariola Jakubowicz
 • Wojciech Kajtoch
 • Halina Karaś
 • Józef Kąś
 • Krystyna Kleszczowa
 • Ewa Kołodziejek
 • Stanisław Koziara
 • Zdzisława Krążyńska
 • Elżbieta Laskowska
 • Marek Łaziński
 • Ewa Malinowska
 • Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
 • Tomasz Mika
 • Andrzej Moroz
 • Bogusław Nowowiejski
 • Norbert Ostrowski
 • Anna Pajdzińska
 • Magdalena Pastuchowa
 • Radosław Pawelec
 • Tadeusz Piotrowski
 • Jerzy Podracki
 • Marek Ruszkowski
 • Mariusz Rutkowski
 • Zygmunt Saloni
 • Janusz Siatkowski
 • Adam Siwiec
 • Mirosław Skarżyński
 • Małgorzata Święcicka
 • Marek Świdziński
 • Bogdan Walczak
 • Krystyna Waszakowa
 • Maciej Widawski
 • Krzysztof Tomasz Witczak
 • Bożena Witosz
 • Maria Wojtak
 • Maria Wojtyła-Świerzowska
 • Bogusław Wyderka
 • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
 • Urszula Żydek-Bednarczuk


Reviewers of articles from XCIII of the annual volume of Język Polski (2013)

 • Mirosław Bańko
 • Barbara Boniecka
 • Marek Cybulski
 • Feliks Czyżewski
 • Ewa Deptuchowa
 • Ewa Geller
 • Barbara Greszczuk
 • Maciej Grochowski
 • Wojciech Kajtoch
 • Józef Kąś
 • Ewa Kołodziejek
 • Jadwiga Kowalikowa
 • Zdzisława Krążyńska
 • Marek Łaziński
 • Małgorzata Marcjanik
 • Mirosława Mycawka
 • Kazimierz Ożóg
 • Magdalena Pastuchowa
 • Alicja Pihan-Kijasowa
 • Irena Sarnowska-Giefing
 • Janusz Siatkowski
 • Jerzy Sierociuk
 • Ewa Sławkowa
 • Maria Strycharska-Brzezina
 • Małgorzata Święcicka
 • Hanna Taborska
 • Ryszard Tokarski
 • Bogdan Walczak
 • Krystyna Waszakowa
 • Maria Wojtyła-Świerzowska
 • Bogusław Wyderka
 • Urszula Żydek-Bednarczuk