Zeszyt 1. rocznika XCIII

 • Na stulecie Języka Polskiego
 • Piotr ŻMIGRODZKI: Ludzie Języka Polskiego
 • Oriana REIZES- DZIEDUSZYCKA: Język Polski w XXI wieku. Analiza treściowa czasopisma w latach 2001-2011 10
 • Piotr ŻMIGRODZKI: Czego się można dowiedzieć o Języku Polskim z bazy Google Scholar
 • Językoznawstwo polonistyczne w XXI wieku – ankieta jubileuszowa Języka Polskiego 26
  Elżbieta AWRAMIUK
  Małgorzata GĘBKA-WOLAK
  Renata KUCHARZYK
  Marek ŁAZIŃSKI
  Małgorzata MILEWSKA-STAWIANY
  Cezary PIĽTKOWSKI
  Maciej RAK
  Ewa RUDNICKA
  Mariusz RUTKOWSKI
  Jadwiga WANIAKOWA
  Piotr ZBRÓG
  Rafał ZIMNY

RECENZJE

 • Kazimierz Nitsch (1874-1958). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 VI 2008 r.; Zenon Klemensiewicz (1891-1969). Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 VI 2009 r., przez P. ŻMIGRODZKIEGO
 • O dziejach Języka Polskiego w Języku Polskim, zestawiła M. BUŁAWA