Najpierw w sieci

Adam Przepiórkowski
Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Podstaw Informatyki PAN
Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, University of Oxford

Julia Pater

Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
i Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Maciej Pastwa
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

 

O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych

Słowa kluczowe: przyimki, operatory adnumeratywne, przypadek gramatyczny, dystrybucja, badania ankietowe
doi: http://dx.doi.org/10.31286/JP.101.1.1 

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań ankietowych dotyczących dystrybucji przyimków i operatorów adnumeratywnych o kształtach około, od. . . do. . . , po oraz między na implikowanych przez czasowniki i przyimki pozycjach nominalnych. Wyniki te pokazują, że różny jest stopień akceptowalności operatorów enumeratywnych około (wysoce akceptowalne), od. . . do. . . (średnio akceptowalne) oraz między (akceptowalne tylko marginalnie), oraz potwierdzają akceptowalność dystrybutywnego operatora po na pozycjach podmiotu i być może biernikowego dopełnienia bliższego. Ciekawa jest także dystrybucja przyimków około, od. . . do. . . oraz po, które w różnym stopniu akceptowalne są jedynie na przyczasownikowych pozycjach mianownikowych, biernikowych i dopełniaczowych.

Pełny tekst do pobrania

Dodatek: ankieta i dane badawcze