O czasopiśmie

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

Sekretarz naukowy: dr hab. Monika Buława, Instytut Języka Polskiego PAN
Zastępca sekretarza naukowego: dr Monika Szymańska, Instytut Języka Polskiego PAN

Komitet redakcyjny:
dr hab. Krystyna Kowalik, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Janina Labocha, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Maria Malec, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN
prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński; Instytut Języka Polskiego PAN

Rada naukowa:
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Bogusław Dunaj, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów
prof. dr Gerd Hentschel, Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy
prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr Milica Mirkulovska, Uniwersytet Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia
prof. dr hab. Bogdan Walczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja papierowa.

Czasopismo notowane na listach: ERIH, ERIH Plus, IC Journal Master List.

Czasopismo indeksowane w bazach: Scopus, CEEOL, CEJSH, Google Scholar Citations.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo MKiDN