Sprzedaż i prenumerata

Wersja papierowa

Zeszyty bieżące oraz zeszyty archiwalne od roku 2016 są dostępne w sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej Instytutu Języka Polskiego PAN. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulaminem tej księgarni.

Zeszyty z lat wcześniejszych można nabywać w Biurze Zarządu Głównego, przy czym do ceny będą doliczane koszty wysyłki według cennika Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu.

Prenumerata:
Odbiorcy krajowi i zagraniczni mogą zamawiać prenumeratę „Języka Polskiego” w firmach:
1. Ruch. S.A. – informacje: prenumerata.ruch.com.pl lub pod nr. tel. 804 200 600.
2. Kolporter – informacje: kolporter.com.pl; lub pod nr. tel.: 801 205 555.
3. Garmond Press – informacje: garmondpress.pl.
4. Ars Polona – informacje: arspolona.com.pl

Koszt prenumeraty dla członków Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego na rok 2020 wynosi (wraz z roczną składką członkowską) 120 zł. Aby zostać członkiem Towarzystwa (lub przedłużyć swoją przynależność członkowską na kolejny rok kalendarzowy), należy przekazać wymienioną kwotę na konto Towarzystwa w PKO BP SA I O Kraków: 51 1020 2892 0000 5402 0150 5460 w terminie do 31 marca i wypełnić deklarację członkowską. Członkowie Towarzystwa niezrzeszeni w oddziałach otrzymują „Język Polski” za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegółowe regulacje dotyczące prenumeraty „Języka Polskiego” zawarte są w uchwale Zarządu Głównego z dnia 22 X 2018 r. (https://tmjp.pl/downloads/uchwala-2-2-2018.pdf) Obsługą prenumeraty zajmuje się Biuro Zarządu Głównego.

Cennik sprzedaży detalicznej:

  • R. 2018–2020 – 25,00 zł – zeszyt
  • R. 2016–2017 – 20,00 zł – zeszyt
  • R. 2013-2015 – 5,00 zł – zeszyt (10,00 zł zeszyt podwójny)
  • R. 2004-2012 – 1,00 zł – zeszyt (2,00 zł zeszyt podwójny); dostępne tylko niektóre zeszyty

Wersja elektroniczna

Artykuły z zeszytów od roku 2010 są dostępne w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
Wszystkie zeszyty czasopisma od rocznika I (1913) do XCII (2012) są dostępne bezpłatnie w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

logo MKiDN